Ve čtvrtek dne 25.7.2019 proběhlo v naší firmě DEPRAG CZ a.s. slavnostní otevření nové haly.

Kromě majitelů a všech zaměstnanců firmy se této významné události zúčastnili hejtman Královehradeckého kraje pan PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., starosta města Lázně Bělohrad pan Pavel Šubr a další významní činitelé z regionu.

V průběhu 11 měsíců vyrostla hala vybavená moderními technologiemi s celkovou plochou 2400 m², do které byla přemístěna z kapacitně nedostačujících stávajících prostor montáž pneumatického nářadí DEPRAG Industrial včetně jeho servisu, na který logisticky navazuje sklad náhradních dílů a hotových výrobků.

Pro rozšíření inženýringových služeb firmy DEPRAG CZ v oblasti automatizace montáže a výroby, bylo vytvořeno moderní zázemí pro konstrukci jednoúčelových strojů, robotických pracovišť a montážních linek s navazujícími prostory pro jejich kompletaci a servis včetně nezbytných metrologických služeb.

Na recepci u vstupu do nové haly navazuje showroom, ve kterém obchodníci firmy DEPRAG CZ mohou svým zákazníkům představit komponenty šroubovací a podávací techniky a vzorová řešení jednoúčelových strojů, které jsou výsledkem vlastního vývoje a konstrukce zaměstnanců skupiny DEPRAG, která zaměstnává po celém světě bezmála 700 lidí.