Efektivní turbínové brusky pro broušení odlitků z litiny

Správně doporučená bruska v kombinaci se správným brusivem ušetří až 30% nákladů!

Kdo by neznal hrubé či jemné broušení jakožto postup opracování s geometricky neurčitým brusem. Brusky brousí, rozbrušují a řežou nejrůznější povrchy i materiály - kovy, dřevo, plasty - ve všech stěžejních oblastech průmyslu, např. ve slévárnách (broušení forem, odstraňování nálitků), ve strojírenství (obrábění plastů i kovů), v nástrojárnách, v oblasti jemné mechaniky (odjehlování) nebo v automobilovém průmyslu (obrušování karoserií). Pro každé broušení je nezbytné zharmonizovat brusku i brusivo. Jen tak může být zajištěn optimální výsledek broušení.

Dr. Michal Hubálek, technický ředitel společnosti DEPRAG CZ a.s., je zodpovědný za vývoj pneumatického nářadí, které se úspěšně prodává do celého světa pod obchodní značkou DEPRAG INDUSTRIAL. Dr. Hubálek zdůrazňuje: „Brousit se musí vždy efektivně. Optimální soulad brusky a brusiva v průmyslovém použití přináší úsporu nejenom vynaložených nákladů, ale i času".


„Jeden z našich významných zákazníků, který vyrábí čerpadla z šedé litiny, se na nás obrátil s poptávkou, zda bychom byli schopni zoptimalizovat jeho proces ve výrobě - resp. broušení," říká Dr. Hubálek. „Na začátku je vždy nutné analyzovat aktuální aplikaci přímo u zákazníka ve firmě, přičemž se musí brát v potaz nejenom nářadí, ale i vhodný výběr použitého brusiva," vysvětluje Dr. Hubálek.

Zákazník mohl při broušení docílit maximální rychlosti 32 m/s a používal přitom brusivo dovolující maximálně 15.000 ot./min. Z našeho rozsáhlého standardního sortimentu DEPRAG INDUSTRIAL si zákazník vybral kleštinovou brusku s lamelovým motorem - typ GDS 100-190BXI.

Kleštinová bruska
s lamelovým motorem
GDS 100-190BXI

 

Tato oblíbená bruska s kleštinovým upínáním
(výkon 1 kW, otáčky naprázdno 19 000 ot./min)
je optimálním řešením pro používané brusivo.

 

DEPRAG konstrukce

 Konstruktéři společnosti DEPRAG CZ a.s. kladou při vývoji nářadí důraz na zvyšování produktivity. Té lze dosáhnout zvýšením brousicí rychlosti. Jako nejoptimálnější řešení pro zákazníka při jeho aplikaci - broušení odlitků z šedé litiny - vidíme použití přímé kleštinové brusky s turbínovým pohonem  GDST 100-280BX o výkonu 1 kW a otáčkami naprázdno 28.000 ot./min“. Pro maximální zajištění efektivity je však nezbytné vybrat k této brusce vhodné brusivo dovolující vysoké otáčky.

 

Což pro konstruktéry firmy DEPRAG nebyl žádný problém. Doporučené brusivo dovoluje 29.800 otáček za minutu, přičemž se jedná o zdvojené otáčky ve srovnání s doposud používaným brusivem. “Náš zákazník byl spokojen, ovšem do té doby, než zjistil cenu brusiva. Cena nového kvalitního brusiva činila 2,9 EUR za kus. V porovnání s dosavadním brusivem za cenu 0,70 EUR bylo pro zákazníka nové brusivo příliš drahé." Na první pohled tedy nevýhodné neřešení. Avšak takhle jednoduše toto nelze porovnávat. Pokud je řešení z hlediska efektivity smysluplné, ověříme si to v praxi. Testování turbínové brusky DEPRAG INDUSTRIAL a alternativního brusiva jsme provedli na místě.”, říká Dr. Hubálek. Tak mohla být ve spojení s kvalitní bruskou s turbínovým pohonem dosažena rychlost broušení 47 m/s. Což je o 46 procent vyšší rychlost než u dosavadního řešení. A to není vše: “Tímto testem z praxe jsme poukázali na to, že díky výměně za turbínovou brusku se nejenom ušetří čas broušení, ale je zajištěna čtyřikrát vyšší životnost nového brusiva. S takovým zvýšením životnosti náš zákazník nepočítal”, objasňuje Dr. Hubálek.

Dr. Michal Hubálek shrnuje fakta o zákazníkovi, ve vícesměnném provozu se vyrobí 1500 těles z šedé litiny za týden. „U dosavadního broušení byl potřeba jednosměnný provoz s mnoha přesčasy. Díky použití turbínové brusky typu GDST 100-280BX a vhodného brusiva se ušetřilo tolik času, že již nejsou přesčasy potřeba. Spolu se čtyřikrát vyšší životností brusiva činí v celkovém srovnání nákladů úspora více než 30%!“

Kleštinová bruska s turbínovým pohonem GDST 100-280BX

Mezi další výhody použitého řešení (turbínová bruska + vhodné brusivo) patří kromě enormní úspory nákladů i provoz bez nutnosti přimazávání stlačeného vzduchu a téměř bezúdržbový provoz. Brusky s lamelovým pohonem vyžadují pravidelnou výměnu lamel a přimazávání stlačeného vzduchu. Toto se netýká brusek s turbínovým pohonem. Turbínová bruska je vybavena magnetickou brzdou bez opotřebovávaných součástí, čas doběhu brousicího tělíska či frézky se zkracuje o více než třicet procent. Mezi další nesporné výhody patří nízká spotřeba vzduchu díky integrovanému regulátoru otáček, nízká hmotnost, nízká hladina akustického tlaku a vibrací. Turbínové brusky GDST 100-280BX jsou ideálním nářadím, které je robustní, ergonomické, zajišťuje dlouhou životnost i v případě použití v nepřetržitém provozu.

„Broušení těles z šedé litiny přitom není žádným ojedinělým případem použitím turbínových brusek", zdůrazňuje Dr. Hubálek. Často vídáme podobné aplikace, kde lze správným výběrem brusky a brusiva ušetřit nemalé náklady."

Je třeba se dívat na použití brusky a brusiva jako celek - pro zajištění efektivity a s tím související spokojenosti zákazníka. S turbínovou kleštinovou bruskou typu GDST 100-280BX a vhodným brusivem nabídla firma DEPRAG zákazníkovi kompletní řešení - k optimalizaci jeho pracovních postupů.

K základním kompetencím firmy DEPRAG patří i poradenství - specialisté firmy vypracovávají pro své zákazníky řešení přesně na míru s maximální hospodárností. Dr. Hubálek doplňuje: „S naším rozsáhlým sortimentem nářadí můžeme čerpat z bohaté nabídky pneumatických brusek a každému zákazníkovi tak nabídnout to nejlepší řešení.“

V rozsáhlém sortimentu firmy DEPRAG CZ a.s. naleznete kleštinové brusky s výkonem od 90 W do 1.200 W při otáčkách naprázdno od 11.000 do 100.000 ot./min. Tyto kleštinové brusky jsou v nabídce jak přímé, tak i úhlové. Kromě toho nabízíme i obvodové brusky o výkonu 1.200 W až 2.400 W při otáčkách od 5.700 do 12.000 ot./min. A rovněž úhlové brusky o výkonu 500 W až 4.500 W pro brusné kotouče o průměrech od 100 mm do 230 mm - jedná se buď o vertikální brusky bez převodovky či brusky s úhlovou převodovkou s lamelovým nebo turbínovým pohonem. Pásové brusky jsou v nabídce o výkonu 300 W a otáčkami 30.000 ot./min. nebo o výkonu 500 W a otáčkami 16.000 ot./min. Pro stacionární použití nabízí firma DEPRAG nespočet pneumatických motorů. DEPRAG CZ a.s. je i dodavatelem stacionárních brusek pro robotická pracoviště.

 

Kontakt:

Ing. Pavel Šilhán

obchodní ředitel

DEPRAG CZ a.s.

T. G. Masaryka 113

507 81 Lázně Bělohrad

Tel.: +420 493 771 664

Fax: +420 493 771 623

E-mail: p.silhan@deprag.cz