Pneumatické utahovací a pohonné jednotky

Pneumatické utahovací jednotky řady PUM 200A a PUM 400A se používají k zatahování a povolování šroubů, matic, svorníků apod.

Utahovací jednotky jsou určeny k zabudování do přípravků a to i ve skupinách k utahování / povolování více šroubů najednou. Mohou být používány také jako pohonné jednotky např. v jednoúčelových strojích.

Pneumatické utahovací jednotky jsou sestavovány z jednotlivých modulů podle konkrétních požadavků na krouticí moment a otáčky. Jako pohony pro pneumatické utahovací jednotky řady PUM 200A jsou určeny čtyři typy motorů a pro řadu PUM 400A dva typy motorů.

query
1
Keine Produkte vorhanden - keine Positionen entsprechen Ihrer Auswahl.
1